Cyklus přednášek „O vzniku a rozvoji osobnosti“ v Městské knihovně v Praze – podzim 2022.

15.10.2022 Autor 0 komentáře na “Cyklus přednášek „O vzniku a rozvoji osobnosti“ v Městské knihovně v Praze – podzim 2022.”

V podzimním cyklu přednášek se společně podíváme na fenomén „já“ a na faktory, které jej utvářejí. Děti nám ještě dokážou říct, že já rovná se člověk, my se ovšem musíme v dospělosti k onomu lidství, kořenům vrátit, abychom zde našli odpovědi na hlubší lidské otázky. Navíc zde rovněž můžeme najít i rozluštění našich trápení či nezdarů, které nás v životě provázejí.

Přednáška první: 24.11.2022 od 19:00 „O vzniku osobnosti“.

V první přednášce se společně podíváme na síly, faktory a podmínky, které se podílejí na vzniku našeho já. Všechny tyto formující faktory mají vliv nejen na to, jaký život žijeme, ale přispívají rovněž k výběru rolí, které naše já na sebe bere. Některé slouží k jeho ochraně, jiné k sebeprosazení, další určují vztahové a sociální schopnosti. Prvním krokem k lepšímu porozumění sobě sama je náhled na dynamiku vzniku já a scénáře, které pak považujeme za rány zlého osudu.

Vstupenky zde.

Přednáška druhá: 8.12.2022 od 19:00 „O rozvoji osobnosti“.

Ve druhé přednášce budeme společně sledovat linku integrace jednotlivých částí. Žádné rozebrání na součástky by totiž nedávalo smysl, pokud by nedošlo ke zpětnému seskládání, samozřejmě s jistou mírou zlepšení. Pojem integrace předpokládá naši ochotu spatřit protikladnost vlastní duše stejně jako schopnosti imaginace – představení si sil které se na vzniku já podílejí.
Zde se již ocitáme na poli tvůrčího procesu, který je každému člověku.

Vychází kniha Terapie Sebepoznáním

29.11.2021 Autor 0 komentáře na “Vychází kniha Terapie Sebepoznáním”

A je to:-) 29.11.2021 vychází má kniha Terapie sebepoznáním.

Pojednává o lidské duši. O tom, jak je formována, jak se vyvíjí a kam směřuje. A shrnuje to, s čím se člověk setkává, rozhodne-li se vydat cestou sebepoznání.

Koupit si ji můžete buď u mně v práci (Umělecká 13) nebo na stránkách vydavatelství.

No a dostupná bude rovněž v běžných knihkupectvích.

Přednáška na Evolution festivalu.

2.9.2018 Autor 0 komentáře na “Přednáška na Evolution festivalu.”

22.9. ve 13:30 přednáška na Evolution festivalu na téma: Jak přežít v práci…a ještě přitom poznat sama sebe.

Anotace: V náročné profesi často čelíme strachu ze selhání, protože svou identitu a sebehodnotu spojujeme s tím, co děláme.
Příčinou je vnitřní pocit, že nejsme dost dobří nebo že si musíme zasloužit, aby nás lidé měli rádi.
Pro odstranění těchto obav je nezbytné vypátrat jejich příčiny, které se ukrývají v nevědomé části naší osobnosti.
Sebepoznání a hledání vlastní autenticity tak mnohdy začíná právě v práci. Je to právě firma, chrám moderní doby, ve které můžeme hledat odpovědi i na naše hlubší otázky.

Více na http://program.festivalevolution.cz/.