O nás

Proč to děláme.

Být leadrem znamená být schopný vést a správně se rozhodnout tváří v tvář tlaku, nejistotě, změnám a nikdy nekončícímu seznamu úkolů. Do hry navíc nevstupuje jen otázky byznysové, ale zasahuje do ní i ten nejsložitější prvek – člověk. Den tak často připomíná horskou dráhu. Jednou jste nahoře, jednou dole, pozitivní emoce střídají ty negativní. A to vše v rychlém sledu.

Porozumět své mysli, emocím a sobě sama je tudíž klíčové pro zvládnutí tak náročné role, jakou vedení týmu či firmy bezesporu je. Stejně tak porozumění ostatním lidem. Nakonec – leadership je zejména o lidech.

Psychika leadra tudíž ovlivňuje výsledky více, než si uvědomujeme. Špatné rozpoložení jednoho člověka mnohdy ovlivní celý tým, a v případě, kdy se situace neřeší, lidé odcházejí, dochází ke ztrátě know-how  a produktivity spojené s hledáním potřebné náhrady.

Vyřešením příčin těchto problémů se přirozeně odstraní i jejich negativní následky.

Vzdělání:

 • Oxford Leadership Academy  – Leading Self & Leading High Performing teams
 • MBA – Leadership & Management
 • Self-awareness psychology training
 • MRC – Leading to Excellence
 • European Talent Development Programme – Telefónica
 • Intercultural communication

Tomáš Zetek

 Founder & Partner

Znám velmi dobře prostředí velkých firem i start-upů. Dříve jsme pracoval v manažerských rolích v O2, Moneta Money Bank či investiční skupině MITON. Vycházím z toho, o čem vím, že funguje v praxi.

Řídil jsem velké projekty a vedl a budoval týmy v oblasti marketingu. Ve své práci jsem se vždy zaměřoval na oblast leadershipu a rozvoje lidí a následně jsem se začal věnovat studiu hlubinné psychologie, ve které jsem nacházel odpovědi i na své hlubší otázky. Uvědomil jsem si, jak málo toho obecně víme o tom, co se děje v duši člověka, a jak moc užitečné to je.

Business plán a prezentace snesou hodně, ovšem cokoliv předvídat více než na rok dopředu je dnes prakticky nemožné. Z toho důvodu věřím, vím, že nejlepší strategií je mít nejlepší lidi. Ať už se na trhu v budoucnu uděje cokoli, jediné na co se lze spolehnout je mít nejlepší možný tým, který se s novou  a neznámou situací bude schopen vypořádat. Je to právě schopnost lidem porozumět, umět si správné lidi do týmu vybrat, dále je rozvíjet a porozumět fungování mezilidských vztahů, která je pro úspěšné splnění cílů klíčová.

Postupně jsem začal přemýšlet, jak tyto dva světy, management a psychologii, funkčně propojit. Výsledkem je náš projekt Mentální Fitko, ve kterém kombinujeme naše dlouholeté praktické zkušenosti jak z byznysu, tak z oblasti rozvoje osobnosti.

Propojujeme byznysová témata se schopností leaderů porozumět lidem a sami sobě. Tím odhalujeme a řešíme skutečné příčiny problémů. Nakonec, byznys je zejména o lidech.

Vzdělání:

 • Oxford Leadership Academy  – Leading Self & Leading High
 • Performing teams
 • MBA – Leadership & Management
 • Self-awareness psychology training
 • MRC – Leading to Excellence
 • European Talent Development Programme – telefonica
 • Intercultural communication

Vzdělání:

 • Vystudovala Provozně-ekonomickou fakultu na ČZU v Praze
 • 2006 – 2012: manažerské kurzy, výcviky a školení
 • 2017 – 2018: Škola sebepoznání a osobního rozvoje, Pavel Špatenka
 • 2019: Výcvik mediace, Asociace mediátorů České republiky
 • 2018 – 2023: Integrativní terapeutický výcvik Life Dynamic, Elio z.s.

Anamy Pónya

Partner

Ve své terapeutické praxi vycházím z vlastního sebepoznání, zkušeností a z porozumění lidské psychiky, pozic a potřeb. Specializuji se na rozvoj osobnosti a potenciálu pomocí poznávání nevědomé části osobnosti a porozumění vlastní mysli a emocím.

Přes 15 let jsem pracovala v oblasti marketingu a médií. Jako manažerka jsem se o psychologii člověka a týmu zajímala, abych dokázala řídit a vést, neustále zvyšovat výkon. Vzdělávala jsem se a absolvovala v tomto období řadu školení, které jsou dodnes přínosné pro pochopení manažerského přístupu, potřeb, fungování týmu a nastavování pracovních procesů.

Ve firmách vycházím z vlastních manažerských zkušeností z oblasti stavění a vedení týmu, vytváření rozpočtů, strategií a krizového managementu. Uvědomuji si, že nejdůležitějším prvkem je člověk a je důležité se věnovat nejen procesům podnikovým, týmovým, ale i individuálním. Jak říká Iveta-Skálová Špatenková:  „…spokojeným se člověk stává tehdy, kdy díky poznání a rozvoji sebe sama využívá přirozeně svůj potenciál a získá schopnost opravdové autenticity“, proto je třeba věnovat pozornost i individuálnímu růstu, přetavit pozice do schopnosti komunikovat své potřeby a tím vytvořit harmoničtější pracovní prostředí.

práce s klienty je konkrétní, srozumitelná, uzpůsobená vnitřním i vnějším možnostem jedince a má dopad do každodenní, běžné existence.

Vedle práce terapeuta se stále věnuji i oblasti marketingu, která mi zajišťuje kontakt s realitou fungování nadnárodních společností, i středně velkých, či malých podniků.

Vzdělání:

 • Vystudovala Provozně-ekonomickou fakultu na ČZU v Praze
 • 2006 – 2012: manažerské kurzy, výcviky a školení
 • 2017 – 2018: Škola sebepoznání a osobního rozvoje, Pavel Špatenka
 • 2019: Výcvik mediace, Asociace mediátorů České republiky
 • 2018 – 2023: Integrativní terapeutický výcvik Life Dynamic, Elio z.s.

Věra Vránová

Partner

Koně miluji už od mala, kdy jsem s nimi trávila veškerý svůj volný čas. Postupem času se koně stali i mou profesí. Začalo mne čím dál více zajímat proč, nehledě na jezdecké zkušenosti, reaguje kůň na každého člověka jinak. Koně také velmi přesně reflektovali emoce a právě při interakci s koněm se dostaly na povrch potlačované pocity jezdců. Tradiční výcvikové postupy a metody na to neuměly odpovědět. Tak se pro mne otevřela zatím jen málo probádaná oblast – sebepoznání pomocí koní.

Jedná se o úplně odlišnou stránku práce s koňmi, která může být zajímavá pro kohokoliv z nás. Hlouběji sleduji tyto souvislosti mezi člověkem a koňskými signály a věnuji se studiu terapeutických přístupů využívajících tato úžasná zvířata. Koně nám nastavují zrcadlo a často ví o našich emocích, vnitřních rozporech a postojích mnohem více, než my sami. Důvod je prostý – pokud chtějí přežít, musí umět přečíst potenciálního predátora dříve, než stihne zaútočit. Díky této jedinečné schopnosti se o sobě můžeme dozvědět mnohé, utvrdit si, kdo doopravdy jsme stejně jako zjistit to, kým nejsme a pozorovat své chování v nejrůznějších situacích s okamžitou zpětnou vazbou.

Během kurzů a seminářů jsem průvodcem, zadavatelem úkolů a interpretem koňských signálů, pravým terapeutem je však samotný kůň.